East Netherlands Region

nl-vlag   uk-vlag

SMART AND
SUSTAINABLE INDUSTRIES

 

Oost-Nederland kent een van oudsher krachtige maakindustrie en tal van industriële activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit gecombineerd met ketensamenwerking, maakt dat onze regio excelleert in de ontwikkeling van een echte ‘Smart Industry’. Zo werken bedrijfsleven, overheden, kennisclusters en partners nu al intensief samen aan de uitvoering van de Actieagenda Smart Industry Oost-Nederland (BOOST). Dit leidt tot innovaties aansluitend op Europese thema’s, zoals ‘circular economy’ en ‘digital society’.

Speerpunten

  • Smart Manufacturing and Materials: ontwikkeling en toepassing van slimme productieprocessen en producten op bedrijfsniveau, maar ook op moleculaire en nanoschaal.
  • Smart Food Production: gezond, slim en veilig  voedsel produceren, gebruikmakend van de beschikbare technologische kennis.
  • Biobased Production: duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen voor productie en energievoorziening.

 

Referenties
Voorbeelden van grensoverstijgende samenwerking met Duitse bedrijven op dit gebied zijn ROCKET (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) en SPECTORS (Sensor Products for Enterprises Creating Technological Opportunities in Remote Sensing). Binnen het Horizon 2020 ‘HAMLET’ project ontwikkelen Oost-Nederlandse hightech bedrijven energie-efficiënte micro switches om de transitie naar 5G telecommunicatienetwerken mogelijk te maken.

Copyright 2017 OOST NL