East Netherlands Region

nl-vlag   uk-vlag

Innovation Expo 2018

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Nederlandse overheid met de Innovation Expo 2018. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden ontmoeten elkaar op 4 oktober 2018 in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam. We werken intensief samen met andere evenementen en organisaties. Op de Innovation Expo (IE2018) beleven we met al onze zintuigen de mooiste innovaties. De dag staat in het teken van nieuwe ontmoetingen en het afsluiten van concrete deals en convenanten. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken op die dag samen aan het versnellen van innovaties.

Global challenges
Innovatie staat nooit op zichzelf, maar is een voorwaarde voor vooruitgang. Nog nooit wisten we zó goed dat we innovatie nodig hebben om ons land veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Op de IE2018 staan grote maatschappelijke uitdagingen centraal; in de hele wereld trekken steeds meer mensen naar de stad. Dat heeft onze manier van wonen, werken en leven ingrijpend veranderd. De druk op onze leefomgeving neemt steeds meer toe. We willen – meer dan ooit – schaarste tegengaan door anders te denken over consumptie en afval. Moderne manieren van wonen en werken vereisen een moderne infrastructuur. Ook de klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water en energie. We staan voor de uitdaging om voor meer mensen beter voedsel te produceren met dezelfde aarde en dat goed te verdelen.

We werken in Nederland samen aan maatschappelijke uitdagingen via de kennis- en innovatieagenda’s en de Nationale Wetenschapsagenda. Op Europees niveau zijn de uitdagingen opgenomen in de agenda van Horizon 2020. Op wereldniveau spreken we via de Sustainable Development Goals een gemeenschappelijke taal. De doelen en agenda’s zijn vormen om de uitdagingen tastbaar te maken. De uitdagingen zijn complex en de oplossingen komen uit verschillende hoeken.

Dutch solutions
Innovatie begint bij knappe koppen, waar die ook zijn: Research & Development afdelingen van start-ups, MKB en grote bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Kortom de innovators. Deze professionals werken vaak samen in nationale en internationale publiek-private samenwerkingen. Een goed voorbeeld zijn de topsectoren. De innovaties ontwikkelen zich in verschillende fases. Vanaf het idee tot een nieuw product of dienst, gereed voor opschaling. Juist de groei van radicale innovaties vraagt aandacht en inzet van vele betrokkenen. Nederland weet dat daar samenspel voor nodig is van innovators, beslissers, beleidsmakers en enablers, dus een actief werkend innovatie-ecosysteem.

Op 4 oktober 2018 laat dit Nederlandse innovatie-ecosysteem zich van haar beste kant zien. De overheid biedt het podium voor spraakmakende innovaties op de gebieden: circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid, voedsel en sleuteltechnologieën. Het samenspel tussen innovators en overheid is onderdeel van de Nederlands succesformule. Alle belangen worden met zorg gewogen. De lijntjes tussen de betrokkenen zijn kort. We leren van vernieuwers uit andere sectoren én van andere landen. Dat maakt het mogelijk om oplossingen te vinden die integraal, inpasbaar en praktisch uitvoerbaar zijn.

We zijn nu al aan de slag om Nederlandse oplossingen dichterbij te brengen. We werken voor én na 4 oktober 2018 samen met andere evenementen en organisaties om de meest interessante innovaties gezamenlijk te versnellen. We helpen elkaar – en daarmee Nederland en de wereld – een stap verder. Na 4 oktober 2018 geven we het estafettestokje weer door aan Innovation Expo 2020 en zetten daarmee onze traditie van innovatie voort.