East Netherlands Region

nl-vlag   uk-vlag

24 miljoen voor research en development in Oost-Nederland

Ruim 50 bedrijven en organisaties in de regio starten gezamenlijk 11 Research & Development projecten. Daarmee versterken zij hun concurrentie- en kennispositie en stimuleren zij de regionale economie en de werkgelegenheid. De Europese Unie, het Rijk en de provincies Overijsel en Gelderland stimuleren deze samenwerking en stellen hiervoor bijna 10 miljoen beschikbaar. Inclusief de eigen bijdrage van de bedrijven gaat het om een totale investering van bijna 24 miljoen.

Bedrijven en instellingen in Overijssel en Gelderland konden van 1 maart tot 3 mei hun voorstellen voor grote R&D-samenwerkings-projecten indienen bij het Europese subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020. Er kwamen 17 voorstellen binnen waarvan er nu 11 van start gaan. Hier vindt  u een overzicht van deze projecten.

Betaalbare scanner luchtruim

Een voorbeeld is het project “Daisy 2” ingediend door Thales (Hengelo Overijssel). Hierbij werken 11 bedrijven en organisaties samen aan een betaalbare versie van de AESA radar (Active Electronically Scanned Array). Deze radar kan voorwerpen zoals drones, vliegtuigen, vogels, etc, in de lucht onderscheiden. Met dit project wil men de radar goedkoper maken en de verschillende toepassingen bewijzen, zoals weerkundige voorspellingen en waarneming van ruimtelijk gedrag van mensen en dieren (denk aan veiligheid voor het luchtverkeer).

Duurzame suikerraffinage bij de boer

Een ander voorbeeld is het project “ProKris” ingediend door IPSS Engineering (Wageningen Gelderland). Wageningen universiteit heeft bij de suikerraffinage een processtap ontdekt waarmee het raffinageproces duurzamer, goedkoper en kleinschaliger kan worden uitgevoerd. Met een mobiele installatie ter grootte van een zeecontainer is het mogelijk suikerbieten bij de boer op het land te verwerken tot biologische suiker en worden uit allerlei andere suikerhoudende reststromen  verschillende soorten suikers zoals sucrose, fructose, lactose, xylose teruggewonnen. Binnen het project wil men de nieuwe procestechnologie in de praktijk optimaliseren met een testopstelling en een prototype.

Nieuwe openstelling

Vanaf 1 september is de 2e tender voor Grote R&D samenwerkingsprojecten geopend. Aanvragen kunnen  uiterlijk tot en met 15 november worden ingediend (lees verder).

OP-Oost 2014-2020

Het EFRO subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd. Meer informatie vindt u op: www.op-oost.eu